Team UP Teamcoaching

Samen met een teamcoach heel gericht bouwen aan een succesvol team

Lees verder
 • Alle voordelen van Team UP Teamanalyse plús
 • Teamcoaching met een duidelijk plan
 • Vertrouwen en veiligheid als eerste voorwaarde
 • Begeleiding door ervaren teamcoaches
 • Zowel aandacht voor de groepsdynamiek als voor de individuele teamleden
 • Concrete handvatten voor het team én de leidinggevende
 • Uniek dashboard voor het meten van de voortgang

Ik wil graag meer informatie

Zet gerichte stappen op weg naar een succesvol team zonder tijdrovende teamsessies.

Speciaal voor directeuren, managers en teamleiders

Bouw snel en effectief succesvolle teams

Heb je een team dat niet lekker loopt?
Stokt de communicatie of zijn er spanningen op de werkvloer?
Heb je een nieuw team wat zijn draai nog moet vinden?
Vallen de resultaten van je team tegen?
Zoek je de sleutels om met nog meer plezier en rendement samen te werken?

En heb je behoefte aan een teamcoach die je helpt om de teamprestaties te verbeteren? Dan is Team UP Teamcoaching echt iets voor jou.

Je krijgt je vinger niet op de zere plek

Soms sta je voor een uitdaging met je team of afdeling waarbij het lastig is om succes te boeken. Het is dan niet zo eenvoudig om precies de vinger op de zere plek te leggen.

Eén van de moeilijkste uitdagingen in je rol als leidinggevende is het doorzien en doorbreken van ineffectieve patronen in je eigen team. Mede doordat je zelf onderdeel bent van dat team. Team UP Teamcoaching is speciaal ontwikkeld om je daarbij te helpen.

Samen gaat het makkelijker

Onze teamcoach helpt jullie blinde vlekken zichtbaar te maken die de groei van het team stagneren. Mede door het bouwen aan veiligheid en vertrouwen in het team zetten we samen een grote stap naar het bereiken van een constructieve samenwerking. We besteden zowel aandacht aan de groepsdynamiek als aan de individuele teamleden waardoor er een stevige bedding ontstaat waarin het team en de teamleden zich kunnen ontwikkelen naar een hoger volwassenheidsniveau.

Met Team UP Teamcoaching voorkom je verspilling van menselijk kapitaal en krijg je een duidelijk plan in handen op weg naar betere teamprestaties.

Team UP Teamcoaching in 6 stappen:

1. Team analysis (T)
We beginnen met het maken van een teamanalyse. Dit doen we aan de hand van een doelstellend gesprek met jou als opdrachtgever, intakes met alle teamleden en de online Team UP analyse.
2. Engage and Express (E)
Vervolgens plannen we een training of workshop in waarin we de resultaten van de teamanalyse met jullie bespreken. Hierin is direct ruimte om uitvoerig in te gaan op wat er leeft binnen het team. Zo ontstaan de betrokkenheid en het draagvlak die essentieel zijn om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen.
3. Agreement and Action plan (A)
Samen met jou en jouw team stellen we een helder teamresultaat vast. Dit teamresultaat is altijd gekoppeld aan een duidelijk bedrijfsdoel. Vervolgens maken we gezamenlijk een actieplan hoe jullie dit resultaat gaan behalen. Dit leggen jullie vast in een ‘agreement’.
4. Match, manage and measure (M)
Op basis van het actieplan ondersteunen wij jullie met een coachtraject op maat. Dit geldt zowel voor het team (groepsdynamiek) als de individuele teamleden (persoonlijke bijdrage en ontwikkeling). En we meten de voortgang. Zowel de harde KPI’s als de meer zachte gedragsaspecten uit de Team UP analyse.
5. Upgrade (U)
Na een aantal maanden stellen we gezamenlijk vast of dit voldoende is om het bedrijfsdoel en het beoogde teamresultaat te realiseren. We kijken welke aspecten wellicht een ‘upgrade’ nodig hebben om je doelen daadwerkelijk te halen. Dit kan van alles zijn. Verruiming van bevoegdheden, meer IT ondersteuning, extra budget, capaciteit of een wijziging in de teamsamenstelling.
6. Performance and Pay Out (P)
De laatste stap is het realiseren van de gewenste teamperformance en de daarbij horende doelen. En, net zo belangrijk, het belonen en vieren van dit succes.

Team UP gebruikers

Gebruikers van Team UP bereiken:

 • Meer positieve invloed op de eigen teamprestaties
 • Betere samenwerking in het team
 • Betere resultaten voor de organisatie
 • Meer werkplezier en bevlogenheid
 • Minder gedoe, stress en ziekteverzuim
 • Hogere (interne) klanttevredenheid

Wat onze klanten zeggen over Team UP

Nathaly Icke

We hadden een conflict in ons team en het eerste bureau dat we hiervoor wilden inhuren zag geen mogelijkheid om dit op te lossen. Ik vroeg mij af: wat moet ik hier nu mee? Is het wel oplosbaar en hoe dan? Mijn grootste zorg was hoe ik weer enigszins een normale werksfeer in het team kon krijgen.

Via een vertrouwensrelatie kreeg ik contact met Arjan ter Linden. Hij durfde het aan om met het team in gesprek te gaan. Het was nodig om de bom te laten barsten en alles uit te spreken. Het is heel goed geweest dat dingen gezegd en gehoord zijn. En er was wat tijd nodig om zaken te laten bezinken.

Arjan kan goed luisteren en creëert een veilige sfeer en vertrouwen. Ondanks dat was het voor sommige teamleden echt wel zwaar. Maar de teamleden praten nu weer met elkaar en de echte spanning is er vanaf. Het patroon om alles in te slikken en de confrontatie te vermijden is hierdoor doorbroken, al blijft het spannend. We hebben het team bij elkaar kunnen houden en kunnen verder met het werk.

Ik kan het andere afdelingen met soortgelijke problemen zeker aanbevelen.

Check

De Team UP methode

De Team UP methode is gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijk onderzoek, lessen uit de topsport en 20 jaar teamcoach ervaring.

De basis van de Team UP methode is gebaseerd op de 4 maturtity levels van Tuckman. Deze maturity levels zijn verder doorvertaald naar 10 team ontwikkelaspecten. Op deze manier wordt heel scherp en duidelijk wat de belangrijkste ontwikkelpunten van een team zijn en hoe je deze kunt verbeteren.

De 6 hierboven beschreven proces stappen geven vervolgens grip op het team ontwikkelingsproces. Op deze manier kun je op een heel gestructureerde manier aan teamontwikkeling werken. De ervaren teamcoach vult dit proces verder aan met de juiste coaching, training en interventies.

OK

Resultaatgerichte teamcoaching

Team UP Teamcoaching is de manier om jouw team goed op de rails te krijgen en te houden. Aan de hand van de 6 stappen van de Team UP methode heb je een duidelijk plan om met je team succesvol te maken. Doordat je samenwerkt met een teamcoach hoef je niet langer alles zelf op te lossen en krijgen jij en je team meer dan voldoende handvatten om te verbeteren.

Een traject voor teamcoaching is nooit vrijblijvend. Doordat we werken met een heldere teamovereenkomst (agreement) en met het unieke Team UP dashboard aangevuld met harde KPI’s kun je de effecten heel gericht volgen.

Feedback loop

Ons commitment is jullie resultaat

Natuurlijk evalueren wij onze eigen dienstverlening ook. Ons commitment aan de kwaliteit van onze dienstverlening en jullie resultaten is voelbaar en zichtbaar bij onze klanten.

Interesse of wellicht nog wat vragen? Bel ons voor advies of meld je aan via ons contactformulier.

Ik wil een oriënterend gesprek aanvragen

Zet gerichte stappen op weg naar een succesvol team zonder tijdrovende teamsessies.