4 redenen waarom kleine teams beter werken dan grote teams


Wij geven je 4 redenen waarom kleine teams het in onze ogen beter doen dan grote teams:

1. Kleine teams hebben vaker een hoger gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen

Een kernvoorwaarde voor een goed draaiend team is een gevoel van veiligheid en onderling vertrouwen. En het zal je niet verbazen dat het een stuk moeilijker is om met 15 mensen een stevige vertrouwensband op te bouwen dan met 5 mensen. Daar komt nog eens bij dat mensen zich over het algemeen minder veilig voelen naarmate de groep groter is, oftewel: een groot team voelt in de basis simpelweg al onveiliger door het grote aantal mensen.

Ook als je als team bewust investeert in het scheppen van een veilig klimaat en het onderlinge vertrouwen is onze ervaring dat dit met kleine teams veel makkelijker en sneller gaat dan met grote teams.

Zeker nu in deze Corona tijden waarbij we veel online moeten werken is het alleen nog maar moeilijker geworden om te werken aan een klimaat van veiligheid en vertrouwen. Je mist veel van de informele contacten, het non-verbale contact in overleggen en het is contact is vaak minder persoonlijk. Al helemaal als je met 15 man in een Teams meeting zit.

2. Met kleine teams zit je sneller op één lijn dan met grote teams

Wij horen en gebruiken vaak de spreuk ‘1 team, 1 goal’. En dat is niet voor niets. Teams die met elkaar hetzelfde doel nastreven zijn vele malen effectiever dan teams die dat niet doen.

Het valt ons op dat er veel teams zijn waarvoor het gezamenlijke doel helemaal niet zo heel helder is. Of dat het wel helder op papier staat, maar dat er niet echt naar gehandeld wordt. Bijvoorbeeld omdat het geen gedragen doel is. Een doel waar alle teamleden achter staan en voor willen gaan. En daarvoor is het nodig om met elkaar op 1 lijn te zitten.

In de praktijk zien wij dat het voor kleinere teams makkelijker is om met elkaar op 1 lijn te komen dan voor grote teams. Het kost over het algemeen genomen gewoon meer tijd en moeite om met 15 mensen op 1 lijn te komen dan met 5 mensen. Kijk alleen maar naar de formatie van ons toekomstige kabinet.

Klein team

3. De rolverdeling is met kleine teams makkelijker

Het valt mij op – wanneer je met een groepje spontaan een potje gaat voetballen ofzo - dat het met 6 man of minder per team vaak zo geregeld is. Zo van 2 voor, 2 midden en 2 achter. En o ja, wie gaat er dan keepen?

Maar een opstelling maken met 11 man, of liever nog met 15 man en dus 4 reserves, tja, dat verloopt meestal moeilijker. Zeker als er een paar bij zijn die toch echt graag op dezelfde plek willen spelen.

Zo gaat het ook met teams in organisaties. Hoe groter de groep, hoe lastiger om tot een goede rolverdeling te komen. En als het dan eenmaal helder is, loopt het dan ook echt lekker? Houden mensen zich daaraan?

De grap is dat kleine teams vaak zonder een officiële rolverdeling heel goed uit de voeten kunnen. Ze voelen gewoon snel van elkaar aan wat de beste manier is om samen te werken. Die is daar beter in en vind dat leuker, dus die doet dat.

Bij grote teams zien wij vaak dat zaken die niet duidelijk zijn tot gedoe leiden. Dat is ook wel logisch want met een grote groep is de kans veel groter dat het alle kanten op gaat. Heldere rollen, taken en bevoegdheden zijn dan ook veel belangrijker om goed te kunnen functioneren.

4. Communicatie en besluitvorming zijn in grote teams vaak een bron van irritatie en ineffectiviteit

Iedereen kent wel zo’n online vergadering met meer dan 10 mensen waarbij je het gevoel hebt dan zaken niet goed worden uitgesproken. Of dat er beslissingen worden genomen zonder dat de echte dialoog erover goed is gevoerd. Of dat iemand veel te lang doorgaat op een onderwerp dat voor een groot deel van het team helemaal niet relevant is. Of dat altijd dezelfde mensen de dienst uitmaken en de rest eigenlijk is afgehaakt.

In grote teams is het spannender om uit te spreken wat je echt vindt en voelt. Daarom zien wij dat in grote teams veel zaken die mensen wel irriteren niet worden uitgesproken of dat conflicten niet goed worden opgelost. Dit vormt een bron van gedoe en energieverlies. Uiteindelijk leidt dit tot ineffectiviteit, verlies van werkvreugde of leidt het zelfs tot uitval.

Daar komt bij dat het vaak moeilijker is om te komen tot goed gedragen besluiten. Want wat bespreek je wanneer met wie? Wie wordt waar wel en niet in gekend en wanneer? Hoe ga je om met verschillende meningen en perspectieven in een team? Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich aangesloten voelt en gehoord voelt bij besluiten zonder dat alles verzand in een Poolse landdag?

Kortom, sta eens stil bij hoe jullie de teams hebben samengesteld en of het niet beter is om bepaalde teams op te delen in meerdere kleine teams? Dat werkt namelijk een stuk effectiever.

Natuurlijk moet je dan ook aandacht besteden aan de afstemming tussen de verschillende teams. Een mooi onderwerp voor het volgende artikel of blog.

Ontvang gratis tips en informatie over het verbeteren van je team

Vul alsjeblieft je voornaam in.
Vul alsjeblieft je achternaam in.
Vul alsjeblieft je e-mailadres in.